BOB体育投注

bob体育网页SermayePiyasasıKurulu'nunBasınAçıklaması - 04.06.2020

bob体育网页Kurulumuzca yapılan gözetim ve denetim faaliyetleri neticesinde, Facebook, Twitter gibi sosyal medya mecraları ile Whatsapp, Telegram v.b. iletişim sistemlerinde oluşturulan üyelik bazlı gruplar üzerinden, aralarında haklarında daha önce Kurulumuz tarafından piyasa dolandırıcılığı,bob体育网页guveni kotuye kullanma sucu dahil油漆科钦往下fiilinden dolayı往下duyurusunda bulunulmuşve我şlem yasağıgetirilmişkişilerin de bulunduğu, Kurulumuzca yetkilendirilmiş雅特ırım丹ış开张ığıve benzeri sermaye piyasasıfaaliyeti izni olmayan kiş我veya kişilerce,bob体育网页Yatırımcıların yönlendirilerek mağdur edilmeye yönelik eylemlerin devam ettiği görülmektedir。


bob体育网页6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu 'nun“Piyasa Dolandırıcılığı”başlıklı 107'nci maddesinde işlem bazlı Piyasa dolandırıcılığı ve bilgi bazlı Piyasa dolandırıcılığı suçları düzenlenmiştir。bob体育网页一个ı局域网duzenlemeler uyarınca,”sermaye piyasasıaraclarınıfiyatlarına, fiyat değ我şimlerine, arz ve taleplerine伊犁ş亲属olarak yanlışveya燕ıltıcıizlenim uyandırmak amacıyla alım veya坐ım yapanlar,哈马德•本•哈利法•阿勒萨尼verenler,哈马德•本•哈利法•阿勒萨尼iptal edenler,哈马德•本•哈利法•阿勒萨尼değ我ştirenler veya hesap hareketleri gercekleştirenler”ile”sermaye piyasasıaraclarınıfiyatlarını,bob体育网页değerlerini veya雅特ırımcı守护神ın kararlarınıetkilemek amacıyla yalan, yanlışveya燕ıltıcı比尔基veren, soylenti cı卡兰,哈伯veren, yorum yapan veya rapor hazırlayan丫da bunlarıyayan ve bu suretle menfaat sağlayan”kişilerin 3 yıldan 5 yıla阿提拉·哈皮神已经是ş本gune阿提拉·adli对位cezasıile cezalandırılacağıhukme英航ğlanmıştır。


bob体育网页Kurulumuzca yapı局域网incelemelerde;

bob体育网页·索斯雅MedyaMecrallıVeyaIletişimsistemleriÜzerindeoluşturulanKapalıGruplarıKurarakYatırımcılarıyönlendirenahısların,GrupIçerisindePayaoluşturduklarıTalepSayesinde Sahep Saysinde SaheyOlduklarıPaylarıSatarakMenfaat Temin etmeAmacınıTaşıdığı,

bob体育网页·Gruplariçerisindeyatırımcılarıyönlendirenlerin“al”yönündeverdiğitavsiye ileeşanlıolarakkendilerininveyailişkiliolduğukişilerinahipolduğupaylarısattıkları,

bob体育网页·Böylelikle, gruplar içerisinde yatırımcıları yönlendirenlerin yüksek fiyatlardan ellerindeki payları grupların içindeki yatırımcılara satarak menfaat temin ederken yatırımcıları zarara uğrattığı görülmekte olup, bahsedilen nitelikte faaliyetlerde bulunan kişilere itibar edilmemesi önem arz etmektedir。

bob体育网页buÇerçevede;

bob体育网页·PaylaraIlişkinOlarakSosyal Medya VeIletişimSistemleriÜzerindenyapılanTelkinlerinVeYatırımTavsiyelerinin,Belirli Bir GrupTarafındanGerçekleştirilenPiyasayıDolandırıcıIşlemlereHizmetetmeAmacınıTaşıyabileceği

bob体育网页·Sosyal medya ve iletişim sistemleri üzerinden yaptıkları paylaşımlarla yatırımcıları yönlendiren şahısların, aslında kendi pay satışlarına veya alışlarına talep/arz oluşturma çabasında olabileceği,

bob体育网页·sözkonusugruplaradâhilolatırımcıların,bugruplarıyönlendirenkişilertarafındanişlenensuçlaraiştirakkapsamındasorumlululuklarınındoȱabileceği,

bob体育网页·Piyasakoşullarınıdeğerlendirerekyatırımlarınıyönlendirmekonusunda yeterli更多资料已经tecrübesiolmayanyatırımcıların,Kurulumuzdüzenlemeleriuyarıncayatırımdanışmanlığı已经portföyyöneticiliğikonusunda yetki belgesialmışkuruluşlarlasözleşmeyaparak,yatırımkararlarınıprofesyonelkişilerinyardımıylaalmalarındafaydagörüldüğü

bob体育网页·hususlarının da yatırımcılara bir kez daha hatırlatılmasında fayda görülmektedir。

bob体育网页KamuoyunaSaygıyladuyurulur。

bob体育网页地点

bob体育网页职业生涯

bob体育网页学生和毕业生

bob体育网页有才华、聪明和热情的人们成就了摩根士丹利的今天。BOB体育投注bob体育网页如果你想和行业中最优秀的人一起工作并向他们学习,没有比这更好的起点了。

bob体育网页找个程序

bob体育网页经验丰富的专业人士

bob体育网页当您准备好提升您的职业生涯时,与全球思想领袖合作,并在世界上做出真正的差异,您可以与摩根士丹利合作。BOB体育投注

bob体育网页寻找机会

bob体育网页编辑部

bob体育网页对于媒体查询,发送电子邮件至bob体育网页媒体调查